Český program

Český vzdělávací program rozvíjí děti a jejich přirozené vlohy a talent a je přizpůsobený jejich věku a potřebám.

Denní rozvrh

8:00 – 9:00

Příchod dětí do školky, spontánní hry.

9:00 – 10:00

Ranní komunitní kruh, vzdělávací téma podle týdenního programu, svačina.

10:00 – 12:00

Tvořivé, výtvarné či hudebně pohybové aktivity a pobyt venku (podle počasí), případně výlet nebo exkurze.

12:00 – 13:00

Oběd, hygiena a čištění zoubků, odchod dětí “po o”.

13:00 – 15:00

Spánek nebo klidové aktivity menších dětí, předškolní příprava větších dětí, odpolední svačina.

15:00 – 16:00

Kroužky podle rozpisů.

16:00 – 17:00

Hry venku (podle počasí) a odchod dětí domů. 

Kroužky

Odpolední zájmové aktivity rozvíjejí dětskou osobnost po všech stránkách a jsou součástí nadstandardního vzdělání v Opalince. Kroužky probíhají v odpoledních hodinách.

PONDĚLÍ: Výtvarná výchova

Seznamujeme děti s uměním a rozvíjíme jejich fantazii, kreativitu a hravost. Zkoušíme různé výtvarné techniky, materiály a nástroje.

ÚTERÝ: Pracovní výchova

Zábavnou a hravou formou cvičíme jemnou motoriku a správný úchop. Budujeme dětem kladný vztah k vyrábění a tvoření všeho druhu.

STŘEDA: Tělesná výchova

Našim cílem je všestranný pohybový rozvoj dětí. Trénujeme obratnost, rovnováhu a orientaci v prostoru. 

ČTVRTEK: Výtvarná výchova

Navazujeme na pondělní kroužek a dopracováváme rozdělané projekty nebo tvoříme menší díla. 

PÁTEK: Hudební výchova

Učíme děti jednoduché melodie, hrajeme hudební a rytmické hry. Posloucháme hudbu a seznamujeme se s hudebními nástroji.

Kontakt 

Pobočka Flora
+420 722 406 020

Ředitelka
ms.reditelka@opalinka.cz

Jednatelka
Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o.
+420 773 529 411

flora@opalinka.cz 
facebook.com/opalinka

 

Další pobočky 

Webový rozcestník
www.opalinka.cz 

Pobočka Říčany
www.opalinka.cz/ricany

Kudy k nám

Slezská 117

130 00 Praha 3-Vinohrady

Otevřeno
po-pá 8.00-18.00 hod. (anglický program)
po-pá 8.00-17.00 hod. (český program)

Provozovatel

Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o.

IČO: 03708411

Spisová značka: C 236535 vedená u Městského soudu v Praze

Přihláška

Chcete, aby i Vaše děti navštěvovaly anglicko-českou školku s rodilými mluvčími? Přihlaste je k nám do Opalinky!

Formulář přihlášky najdete ZDE.

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III. pro OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg.číslo je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022651). Našim cílem je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Personální podpora, společné vzdělávání a rozvoj dětí a žáků ve spolupráci s rodiči/veřejností. Usnadnění přechodu dětí do MŠ a následně do ZŠ.