Application
and pricelist

Our nursery and kindergarten adapt to the rhythm of your family and the needs of your children.

Application

The enrollment takes place throughout the entire year. Please fill in the form and we will contact you with the date of the personal meeting and tour of the kindergarten.

The capacity is running out very fast, we recommend not to postpone the enrollment.

7 + 11 =

Tuition fees

Opalinka adapts to your requirements and the rhythm of your family. Choose an all-day or half-day (morning) attendance full of varied and playful educational program.

Mo-Fri
7.30 AM to 6 PM

All-day

2 990 CZK per month

Discounts, terms and conditions

One-time registration fee 1 000 CZK is included in the 1st month tuition

10% discount for 2nd and next siblings

5% discount for full half-year payment

Half-day meal 79 CZK per day
(morning snack, lunch)

All-day meal 99 CZK per day
(morning and afternoon snack, lunch)

Meal fees are not included in the tuition fee.

Contact

Opalinka Říčany
+420 728 044 804

Head of Opalinka Říčany
+420 728 843 118

ricany@opalinka.cz 
facebook.com/opalinka

 

Other branches

All branches navigation
www.opalinka.cz

Branch Flora
www.opalinka.cz/flora

Branch Uhříněves
www.opalinka.cz/uhrineves

Address

Bezručova 31

251 01 Říčany

Opening hours
Mo-Fri 7.30 AM to 6 PM

Corporate information

Dětská skupina Opalinka z.s.

Registration number: 03788784  

File number: L 61981 (Municipal Court in Prague)

Application 

Do you want your children to attend our nursery and kindergarten? Sign up to Opalinka!

The application form can be found HERE.

Vážení rodiče,
školka Opalinka zůstává i nadále v provozu. V tuto chvíli nejsou plánována žádná omezení. Pokud by bylo vydáno nařízení vlády o uzavření mateřských škol, budeme Vás neprodleně informovat.
Ve všech našich školkách momentálně probíhá důkladná dezinfekce veškerých prostor, povrchů i vybavení. Paní učitelky mají k dispozici dezinfekční prostředky, mýdla a jsou poučeny o všech potřebných preventivních opatřeních.
V případě dotazů jsme Vám k dispozici na telefonních číslech uvedených v kontaktech. Děkujeme.

Váš tým Opalinka

________________________________________________

Dear Parents,

Opalinka remains in operation. No restrictions are planned at this time. If there is any new government order on the closure of kindergartens, we will inform you immediately.

All our kindergartens are currently disinfecting all areas, surfaces and equipment. The teachers have disinfectants, soaps and are instructed in all necessary preventive measures.

If you have any questions, please contact us at the phone numbers given in the contacts. Thank you.

Opalinka team