Powered by Smartsupp

Akreditovaná školička a jesle
pro děti od 1 do 6 let.

Od 3 990 Kč za měsíc
díky podpoře fondů EU

Opalinka Říčany nabízí nadstandardní péči za velmi nízké ceny díky podpoře EU.

 

Program se týká všech dětí ve věku od 1 roku do 6 let, u kterých minimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Každému rodiči samozřejmě rádi vysvětlíme veškeré podrobnosti.

Program můžeme realizovat díky našemu úspěchu v další vlně žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Zajištění provozu dětské skupiny pro veřejnost OPALINKA B v Říčanech II., reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016056, Zajištění provozu dětské skupiny pro veřejnost OPALINKA A v Říčanech, reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008791). Naším cílem je podpora rovnosti žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukroméno života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

N

Naše filozofie

Kvalitní předškolní vzdělávání může dětem výrazně posunout startovní čáru ke spokojenému, úspěšnému a naplněnému životu. V Opalince spojujeme pedagogickou odbornost s individuálním přístupem a laskavostí. Děti se do školičky a jeslí každý den skutečně těší na kamarády, na pestrý a zábavný program. A rodiče jsou nadšeni z pokroků a rozvoje, které u svých dětí vidí. 

Dáváme Vašim dětem náskok do života

Školička a jesle Opalinka s
akreditací MŠMT a podporou EU fondů poskytuje nadstandardní  předškolní vzdělávání pro děti od 1 do 6 let. V domácím prostředí Opalinky se děti cítí dobře a v bezpečí. Zaměstnáváme pouze kvalifikovaný personál a jsme schopni podat dítěti léky (např. u astmatiků, alergiků).

Všestranný rozvoj

S dětmi pracujeme podle výchovně-vzdělávacího plánu, ve kterém zohledňujeme věk dětí, jejich individualitu a schopnosti, rozvíjíme a motivujeme je k získávání nových dovedností. Poskytujeme logopedickou pomoc a výuku angličtiny. Děti učíme zdravé životosprávě a stravování zajištuje specializovaný dodavatel na dětskou výživu (možnost individuálního dietetického plánu vč. vegetariánského). Chodíme ven a do přírody a posilujeme imunitu dětí. Nabízíme také zájmové i pohybové kroužky.

Co se právě děje

Letní příměstské tábory 2023

V SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ NEPŘIJÍMÁME DALŠÍ PŘIHLÁŠKY, MÁME PLNO.   Další aktuality z Opalinky"Původní profesí jsem zdravotní sestra s praxí kromě jiného na...

KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti Další aktuality z...

Video ze školky

Milí rodiče, natočili jsme pro Vaši představu krátké video, o programu naší školy. Podívejte se, jak se děti učí hrou a stále se zdokonalují ve svých...

Doporučení města Říčany ohledně možného šíření koronaviru

Milí rodiče, natočili jsme pro Vaši představu krátké video, o programu naší školy. Podívejte se, jak se děti učí hrou a stále se zdokonalují ve svých...

Celé Česko čte dětem 23.-27. 3.

K březnu neodmyslitelně patří knihy a čtení. V týdnu od 23. do 27. 3. budeme věnovat společnému předčítání. Prosíme, aby si děti přinesly svoji nejoblíbenější...

Vítání jara v pátek 20.3.

V pátek 20.3. budeme v Opalince vítat jaro. Jedná se o celodenní akci v rámci školky.  Seznámíme se s lidovou tradicí vynášení Morany, která symbolizuje konec...

Zelený den – St. Patrick´s Day v úterý 17. 3.

V úterý 17. 3. budeme v Opalince slavit Zelený den – St. Patrick´s Day. Jedná se o celodenní akci v rámci školky.  Připojíme se k oslavám na počest svatého...

Loutkové divadlo v úterý 10.3.

V úterý 10. 3. jdeme do loutkového divadla. Pohádka o Robinsonovi nás zavede na palubu zaoceánské plachetnice. Moře je ale plné překvapení a může plavbu často...