Powered by Smartsupp

Program

Náš vzdělávací program rozvíjí děti a jejich přirozené vlohy a talent a je přizpůsobený jejich věku a potřebám.

Denní rozvrh

7:30 – 9:00

Příchod dětí do školky, spontánní hry.

9:00 – 10:00

Ranní komunitní kruh, vzdělávací téma podle týdenního programu, svačina.

10:00 – 12:00

Tvořivé, výtvarné či hudebně pohybové aktivity a pobyt venku (podle počasí), případně výlet nebo exkurze.

12:00 – 13:00

Oběd, hygiena a čištění zoubků, odchod dětí „po o“.

13:00 – 15:00

Spánek nebo klidové aktivity menších dětí, předškolní příprava větších dětí, odpolední svačina.

15:00 – 16:00

Kroužky podle rozpisů.

16:00 – 18:00

Hry venku (podle počasí) a odchod dětí domů. 

Kroužky

Odpolední zájmové aktivity rozvíjejí dětskou osobnost po všech stránkách a jsou součástí nadstandardního vzdělání v Opalince. Kroužky probíhají v odpoledních hodinách.

PONDĚLÍ: Výtvarná výchova

Seznamujeme děti s uměním a rozvíjíme jejich fantazii, kreativitu a hravost. Zkoušíme různé výtvarné techniky, materiály a nástroje.

ÚTERÝ: Pracovní výchova

Zábavnou a hravou formou cvičíme jemnou motoriku a správný úchop. Budujeme dětem kladný vztah k vyrábění a tvoření všeho druhu.

STŘEDA: Tělesná výchova

Našim cílem je všestranný pohybový rozvoj dětí. Trénujeme obratnost, rovnováhu a orientaci v prostoru. 

ČTVRTEK: Výtvarná výchova

Navazujeme na pondělní kroužek a dopracováváme rozdělané projekty nebo tvoříme menší díla. 

PÁTEK: Hudební výchova

Učíme děti jednoduché melodie, hrajeme hudební a rytmické hry. Posloucháme hudbu a seznamujeme se s hudebními nástroji.

"Původní profesí jsem zdravotní sestra s praxí kromě jiného na resuscitačním oddělení a v jeslích. Jsem matkou 4 dětí (3 jsou již dospělé) a aktivní babičkou 4 vnoučat. Při výchově svých dětí jsem se začala zajímat o problematiku výchovy a speciální pedagogiky. Pedagogické vzdělání jsem získala na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde jsem absolvovala DPS obor Speciální pedagogika. Pracovala jsem jako vychovatelka, jako lektor volnočasových aktivit, mnohokrát jsem byla zdravotníkem a pedagogem na školách v přírodě, výletech a výpravách s dětmi. Práce s dětmi je pro mě zároveň koníčkem a tak i část své dovolené trávím jako lektor dětských táborů a ve svém volném čase pracuji občas jako chůva. Mojí velkou zálibou je zpěv a při hudební výchově dětí u nás ve školce čerpám ze svých zkušeností v interaktivním hudebním projektu Návrat folkloru do MŠ a škol. Děti jsou pro mě nevyčerpatelným zdrojem inspirace v sebezdokonalování a neustálém učení se něčemu novému."