The story of Robinson Crusoe takes us aboard an ocean liner, but the sea is full of surprises which can often complicate the cruise. Both young and old sailors will experience true adventure!

We will leave the school at 10:00, please bring your children to school on time.

 

Next Opalinka news

Contact

Head of Opalinka Uhříněves
+420 728 843 118

CEO
Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o.
+420 773 529 411

uhrineves@opalinka.cz 
facebook.com/opalinka

 

Other branches

All branches navigation
www.opalinka.cz 

Branch Flora
www.opalinka.cz/flora

Branch Říčany
www.opalinka.cz/ricany

Address

Do Podkovy 19

100 00 Praha 10 - Uhříněves Hájek

Opening hours
Mo-Fri 8 AM to 6 PM (English program)
Mo-Fri 8 AM to 5 PM (Czech program)

Corporate information

Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o.

Registration number: 03708411

File number: C 236535 (Municipal Court in Prague)

Application 

Do you want your children to attend English-Czech kindergarten with native speakers? Sign up to Opalinka!

The application form can be found HERE.

We would like to inform you that we succeeded in applying for a grant from the European Union funds within the Operational Program Research, Development and Education (Templates II. For OPALINKA kindergarten and nursery sro, reg. Number CZ.02.3.X /0.0/0.0/18_064/0013161). Our goal is personal development of teachers, joint education of children and pupils, facilitating the transition of children from kindergarten to elementary school and support extracuricular activities incl. cooperation with parents of children and pupils.

We would like to inform you that we have succeeded in applying for a subsidy from the European Union funds within the Operational Program Prague - Growth Pole of the Czech Republic 07.4.68 (0.0 / 0.0 / 18_066 / 0001353). Our aim is to improve the quality of education by promoting a favorable environment for the inclusion of children with other than Czech mother tongue.

Vážení rodiče,
školka Opalinka zůstává i nadále v provozu. V tuto chvíli nejsou plánována žádná omezení. Pokud by bylo vydáno nařízení vlády o uzavření mateřských škol, budeme Vás neprodleně informovat.
Ve všech našich školkách momentálně probíhá důkladná dezinfekce veškerých prostor, povrchů i vybavení. Paní učitelky mají k dispozici dezinfekční prostředky, mýdla a jsou poučeny o všech potřebných preventivních opatřeních.
V případě dotazů jsme Vám k dispozici na telefonních číslech uvedených v kontaktech. Děkujeme.

Váš tým Opalinka

________________________________________________

Dear Parents,

Opalinka remains in operation. No restrictions are planned at this time. If there is any new government order on the closure of kindergartens, we will inform you immediately.

All our kindergartens are currently disinfecting all areas, surfaces and equipment. The teachers have disinfectants, soaps and are instructed in all necessary preventive measures.

If you have any questions, please contact us at the phone numbers given in the contacts. Thank you.

Opalinka team