Tým pro anglický program

Seznamte se se členy našeho týmu. Rodilí mluvčí učí angličtinu formou her a přirozené komunikace. Vaše děti tak získávají náskok před vrstevníky již
v útlém věku.

Meredith Griebel

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

Vzdělání: VŠ

Narodila jsem se a vyrůstala jsem v Arkansasu v USA. Vždycky jsem ráda pracovala s dětmi a do své první práce  jsem nastoupila, když mi bylo 12 let. Po celou střední školu jsem pracoval jako instruktor plavání pro děti ve věku od 6 měsíců do 12 let. Později jsem se rozhodla přestěhovat do Prahy, abych se vzdělávala, cestovala a poznávala různé kultury. V roce 2019 jsem získala certifikaci TEFL od Mezinárodní akademie TEFL a začala jsem učit. Také jsem pracovala na anglickém letním táboře s dospívajícími dětmi.   Ráda vyhledávám příšery a vlkodlaky, pořádám taneční zábavy, vyrábím a vidím  svět jejich očima. Jsem ráda, když mohu pozorovat individuální pokrok dětí. Učíme se společně a bavíme se nekonečně dlouho. Učíme je všemu – od přírodovědných předmětů, matematiky, čtení a psaní, správnému ​​chování a způsobu života. Pomáháme jak sdílet a zvládat mnoho našich emocí. Věřím, že by se děti měly vždy cítit bezpečně a pohodlně, a snažím se, aby bylo výukové prostředí co nejvíce inkluzivní. Jsme malá školní rodina a opravdu miluji a chci to nejlepší pro každé z dětí. 

Jessica Larson

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

Vzdělání: SŠ

Od roku 2016 žije v Praze

“Pocházím z malého městečka v americkém státě Idaho, kde začala moje láska k výuce dětí. Když mi bylo 26 let rozhodla jsem se cestovat a chtěla poznávat nové lidi, kultury a místa. Cestování mě naučilo, jak upoutat dětskou pozornost v jakémkoliv jazyce a naučilo mě také trpělivosti. Věřím v klidný a pozitivní přístup při práci s dětmi a vytváření pocitu bezpečí pro jejich učení. Práci s dětmi si užívám a ráda je povzbuzuji, aby zkoušely nové věci. Mojí specializací je výtvarná výchova a hudba. Je pro mě velmi důležité vést děti k tomu, aby byly kreativní, a mým posláním je přinést do školky spoustu zábavy a tvořivosti.”

Danni Morgan

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

Vzdělání: VŠ

“Narodila jsem se v Anglii a vyrůstala na Novém Zélandu. Vystudovala jsem bakalářský titul v oboru marketingu a psychologie, který jsem získala na Victoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Z domova jsem měla spoustu zkušeností jako chůva starající se o děti během prázdnin i po škole. Mám také velké štěstí, že jsem teta dvou úžasných malých dívek, kterým jsou nyní 4 a 6 let. Většinu letošního roku jsem strávila jejich domácím školením během výluky ve Velké Británii. Dali mi spoustu zkušeností s prací s mladšími dětmi! Jsem velmi nadšený z této příležitosti pracovat v Opalince”

Aneta Řezníčková

Učitelka, rodilá mluvčí českého jazyka

Vzdělání: VŠ

“Moje celé studium od střední školy až po získání magisterského titulu bylo zaměřené na předškolní vzdělávání.  Střední škola mě připravila na práci s dětmi zejména po praktické stránce. Intenzivně jsem pracovala s dětmi v mateřských školách v rámci praxí a vytvářela jsem loutkové představení pro děti, účinkovala jsem v divadelních a hudebních představení pro děti, zapojovala se do pořádání akcí se vzdělávacím charakterem. Vysoká škola mi dala náhled na předškolní vzdělávání daleko v hlubším rozměru. Předškolní období dítěte patří mezi nejklíčovějších etap života dítěte. V tomto období je mozek dítěte nejplastičtější a doslova vše nasává jako houba. Má velký vliv na vztah a úspěšnost v dalším učení na základní škole. Mým cílem tedy je rozvíjet dítě tak, aby dosáhlo své maximální možné úrovně vývoje po stránce psychické, emocionální, fyzické, sociální a učení a bylo připraveno na povinnou školní docházku. Každý je jedinečný a typický, proto je potřeba i k dětem přistupovat individuálně a respektovat jeho osobnost, a tím upevňovat jeho seběvědomí a sebepojetí. Podporovat jejich zvídavost za pomocí otázek a vést je k takovému učení,  kde dítě na základě her a aktivní činnosti přichází na informace a získávají zkušenosti bez předávání hotových poznatků. Během studií jsem v letních měsících pomáhala v mateřských školách jako učitelka. V průběhu vysoké školy jsem dále v rámci praktické stáži působila jako učitelka předškolních dětí v česko-slovenské škole v Londýně a následně jako asistetka učitele v anglické mateřské a základní škole v Londýně. Práce s dětma mě naplňuje, je pro mě důležité, abych pomohla dětem získat důvěru v sám sebe a neustále je motivovat k objevování světa kolem nich,  tedy aby učení bylo hrou, měly kladný vztah k učení, aby se těšily z nově získaných zkušeností a informací a zkrátka odkrýt na porch to nejvíc, co v nich je a v neposlední řadě, abych i já se neustále zdokonalovala a byla dobrou učitelkou.”

Kontakt 

Pobočka Flora
+420 722 406 020

Ředitelka
ms.reditelka@opalinka.cz

Jednatelka
Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o.
+420 773 529 411

flora@opalinka.cz 
facebook.com/opalinka

 

Další pobočky 

Webový rozcestník
www.opalinka.cz 

Pobočka Říčany
www.opalinka.cz/ricany

Kudy k nám

Slezská 117

130 00 Praha 3-Vinohrady

Otevřeno
po-pá 8.00-18.00 hod. (anglický program)
po-pá 8.00-17.00 hod. (český program)

Provozovatel

Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o.

IČO: 03708411

Spisová značka: C 236535 vedená u Městského soudu v Praze

Přihláška

Chcete, aby i Vaše děti navštěvovaly anglicko-českou školku s rodilými mluvčími? Přihlaste je k nám do Opalinky!

Formulář přihlášky najdete ZDE.

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II. pro OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0013161). Naším cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a podpora extrakurikulárních aktivit vč. spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR (Začleňování a podpora dětí s OMJ v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001353). Naším cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím podpory příznivého inkluzivního prostředí k začleňování dětí s OMJ.

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR (Multikulturní vzdělávání v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000661). Projekt je zaměřen na na personální podporu mateřské školky OPALINKA spočívající v zavedení dvojjazyčného asistenta pro děti s OMJ, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagog. pracovníků školky zaměřený na interkulturní komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).