Tým pro česko-anglický program

Seznamte se se členy našeho týmu. Rodilí mluvčí učí angličtinu formou her a přirozené komunikace. Vaše děti tak získávají náskok před vrstevníky již
v útlém věku.

Elena Šarifová

Jednatelka MŠ

Vzdělání: VŠ

Vždy bylo moji velkou zálibou učit se cizí jazyky, proto jsem vystudovala pedagogickou univerzitu, obor anglický a německý jazyk. Zároveň jsem vždycky tíhla k dětem, sama mám 3 děti, a proto jsem se rozhodla v roce 2005 založit jazykové centrum pro děti předškolního a školního věku. Ze svých zkušeností vím, že čím dřív se dítě začne učit cizí jazyk, tím líp. Děti v tomto období se učí jazyk rychle, nepřemýšlí nad tím jako dospělí. Mým cílem tedy je učit děti cizí jazyk hrou, aby učení probíhalo přirozenou cestou.

Následně po získání mnoho zkušeností s učením jazyka dětí, jsem v roce 2015 založila česko-anglickou mateřskou školu. Je pro mě radost vidět, když dítě začne mluvit nejen jedním cizím jazykem, ale dvěma zároveň. Vím, že velmi klíčovým faktorem jsou učitelé, já vybírám vždy srdcem a nějakou svojí intuicí a musím podotknout, že se mi to daří. Máme skvělý tým učitelek.

Aneta Řezníčková

Ředitelka, učitelka, rodilá mluvčí českého jazyka

Vzdělání: VŠ

Moje celé studium od střední školy až po získání magisterského titulu bylo zaměřené na předškolní vzdělávání. Střední škola mě připravila na práci s dětmi zejména po praktické stránce. Intenzivně jsem pracovala s dětmi v mateřských školách v rámci praxí a vytvářela jsem loutkové představení pro děti, účinkovala jsem v divadelních a hudebních představení pro děti, zapojovala se do pořádání akcí se vzdělávacím charakterem. Vysoká škola mi dala náhled na předškolní vzdělávání daleko v hlubším rozměru. Předškolní období dítěte patří mezi nejklíčovějších etap života dítěte. V tomto období je mozek dítěte nejplastičtější a doslova vše nasává jako houba. Má velký vliv na vztah a úspěšnost v dalším učení na základní škole. Mým cílem tedy je rozvíjet dítě tak, aby dosáhlo své maximální možné úrovně vývoje po stránce psychické, emocionální, fyzické, sociální a také v učení. Zkrátka, aby bylo připravené na povinnou školní docházku. Každý je jedinečný a typický, proto je potřeba i k dětem přistupovat individuálně a respektovat jeho osobnost, a tím upevňovat jeho sebepojetí. Podporovat jejich zvídavost za pomocí otázek a vést je k takovému učení, kde dítě na základě her a aktivní činnosti přichází na informace a získávají zkušenosti bez předávání hotových poznatků. Během studií jsem v letních měsících pomáhala v mateřských školách jako učitelka. V průběhu vysoké školy jsem dále v rámci praktické stáži působila jako učitelka předškolních dětí v česko-slovenské škole v Londýně a následně jako asistentka učitele v anglické mateřské a základní škole v Londýně. Práce s dětma mě naplňuje, je pro mě důležité, abych pomohla dětem získat důvěru v sám sebe a neustále je motivovat k objevování světa kolem nich, aby učení bylo hrou, měly kladný vztah k učení, aby se těšily z nově získaných zkušeností a informací a zkrátka odkrýt na povrch, co v nich je. A v neposlední řadě, abych i já se neustále zdokonalovala a byla dobrou učitelkou.“

Lindsey Perrault

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

 Vzdělání: VŠ

„Ahoj, já jsem Lindsey.
Jsem učitelem už mnoho let a naprosto to miluji!
Ve své domovské zemi – Spojených státech jsem dokončila bakalářský titul v oboru výtvarné výchovy a získal jsem učitelskou licenci pro všechny věkové kategorie. Mám také magisterský titul v oboru pedagogika a v současné době pracuji na svém PhD. v oboru Pedagogika na Univerzitě Karlově. Než jsem se přestěhoval z USA do Prahy, učilajsem šest let výtvarné umění na veřejné střední škole a zároveň jsem doučoval a mentoroval studenty. Během posledních deseti let jsem také učila mnoho programů letních táborů a uměleckých programů. Od přestěhování do Prahy vedu soukromé hodiny angličtiny a výtvarné výchovy pro studenty od 2 do 10 let.“

Carolyn Hart

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

Vzdělání: VŠ

Jsem Američanka a žiji v zahraničí se svým manželem učitelem více než 12 let. Jsem mámou dvou dospělých, kteří vyrostli ve třetích kulturách. Prahu si užíváme pro její bohatou kulturu a kvalitu života. Jsme šestým rokem v Praze po přestávce v USA během pandemie Covid-19.

Do Opalinky přicházím s láskou k malým dětem, abych jim pomohla růst a učit se. Byla jsem v předškolní třídě ve školách v severní Africe, na Středním východě, v USA a Evropě. Děti se mohou učit nejlépe, když se ve škole cítí bezpečně a je o ně postaráno. Mých 8 let výuky dětí z různých částí světa mi pomohlo pochopit, jak vést děti při hře, zatímco se současně učí angličtinu. Dodržuji osvědčené postupy pro malé děti z Velké Británie i USA. Moje oblíbené činnosti jsou zaměřené na gramotnost; čtení knih a vyprávění příběhů. Chápu, že prostředí je třetím učitelem a snažím se, aby třída byla podnětným, klidným místem. Výuka malých dětí je nejvděčnější zkušeností!“

Kaity Bitter

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

 Vzdělání: VŠ

Hello, I’m Kaity!

I am from Canada and have lived in the Czech Republic since 2020. I received my TEFL Certification in 2022 and have been working with kids for seven years. I have taught English at a language school in Prague and also with one on one lessons. 
I believe that when kids feel safe and loved, magic happens. In the classroom, I want every student to feel valued and cared for, because it is then that they reach their highest potential. 
Building an inclusive, caring and curious classroom environment is so important to me. I love reading, art, and having class discussions. Watching students learn and grow is so rewarding as a teacher!“

Lenka Trig

Asistentka pedagoga, rodilá mluvčí českého jazyka

Vzdělání: SŠ

Jmenuji se Lenka a dětem se věnuji bezmála 20 let. Svou první práci s nimi jsem si zkusila již na základní škole. Vozila jsem v kočárku děti svých sousedů a byla pyšná na to, že mohu někomu pomoci. V té době jsem byla členem divadelního kroužku a 5 let pěveckého sboru.

Během studia na střední škole jsem odjela na tří měsíční au-pair pobyt do Anglie, kde jsem pochopila, že chci pracovat s dětmi. Bavilo mě učit je nových věcem a zároveň být jim kamarádem. Proto po střední škole jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Několik let jsem pracovala jako učitelka v české a také česko – anglické mateřské škole, kde bylo mojí prioritou veselé děti a spokojení rodiče.

S dětmi ráda dělám hudební, pohybové činnosti a další kreativní aktivity, které je posunují kupředu. Děti mi dávají radost do života a já se mohu opět těšit na další dny plné nevšedních zážitků a jejich bezprostřednost, kterou na nich MILUJI !

Adriena Sadílková 

Asistentka pedagoga, rodilá mluvčí českého jazyka

 Vzdělání: SŠ

 “ V Opalince vypomáhám již několik let. Když jsem tady začala pracovat, tak mě práce s dětmi, i s těmi nejmenšími, opravdu nadchla, a proto jsem se rozhodla, že bych se chtěla touto cestou nadále ubírat. Mým momentálním cílem je tedy studovat na vysoké škole obor předškolní pedagogika. Miluji sledovat pokroky dětí, smát se s nimi nebo si jen tak povídat. Věřím, že nejdůležitější je se k dětem chovat s respektem a láskou, aby ve školce mohlo být příjemné prostředí. „

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III. pro OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg.číslo je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022651). Našim cílem je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Personální podpora, společné vzdělávání a rozvoj dětí a žáků ve spolupráci s rodiči/veřejností. Usnadnění přechodu dětí do MŠ a následně do ZŠ.