Tým pro česko-anglický program

Seznamte se se členy našeho týmu. Rodilí mluvčí učí angličtinu formou her a přirozené komunikace. Vaše děti tak získávají náskok před vrstevníky již
v útlém věku.

Elena Šarifová

Jednatelka MŠ

Vzdělání: VŠ

Vždy bylo moji velkou zálibou učit se cizí jazyky, proto jsem vystudovala pedagogickou univerzitu, obor anglický a německý jazyk. Zároveň jsem vždycky tíhla k dětem, sama mám 3 děti, a proto jsem se rozhodla v roce 2005 založit jazykové centrum pro děti předškolního a školního věku. Ze svých zkušeností vím, že čím dřív se dítě začne učit cizí jazyk, tím líp. Děti v tomto období se učí jazyk rychle, nepřemýšlí nad tím jako dospělí. Mým cílem tedy je učit děti cizí jazyk hrou, aby učení probíhalo přirozenou cestou.

Následně po získání mnoho zkušeností s učením jazyka dětí, jsem v roce 2015 založila česko-anglickou mateřskou školu. Je pro mě radost vidět, když dítě začne mluvit nejen jedním cizím jazykem, ale dvěma zároveň. Vím, že velmi klíčovým faktorem jsou učitelé, já vybírám vždy srdcem a nějakou svojí intuicí a musím podotknout, že se mi to daří. Máme skvělý tým učitelek.

Aneta Řezníčková

Ředitelka, učitelka, rodilá mluvčí českého jazyka

Vzdělání: VŠ

Moje celé studium od střední školy až po získání magisterského titulu bylo zaměřené na předškolní vzdělávání. Střední škola mě připravila na práci s dětmi zejména po praktické stránce. Intenzivně jsem pracovala s dětmi v mateřských školách v rámci praxí a vytvářela jsem loutkové představení pro děti, účinkovala jsem v divadelních a hudebních představení pro děti, zapojovala se do pořádání akcí se vzdělávacím charakterem. Vysoká škola mi dala náhled na předškolní vzdělávání daleko v hlubším rozměru. Předškolní období dítěte patří mezi nejklíčovějších etap života dítěte. V tomto období je mozek dítěte nejplastičtější a doslova vše nasává jako houba. Má velký vliv na vztah a úspěšnost v dalším učení na základní škole. Mým cílem tedy je rozvíjet dítě tak, aby dosáhlo své maximální možné úrovně vývoje po stránce psychické, emocionální, fyzické, sociální a také v učení. Zkrátka, aby bylo připravené na povinnou školní docházku. Každý je jedinečný a typický, proto je potřeba i k dětem přistupovat individuálně a respektovat jeho osobnost, a tím upevňovat jeho sebepojetí. Podporovat jejich zvídavost za pomocí otázek a vést je k takovému učení, kde dítě na základě her a aktivní činnosti přichází na informace a získávají zkušenosti bez předávání hotových poznatků. Během studií jsem v letních měsících pomáhala v mateřských školách jako učitelka. V průběhu vysoké školy jsem dále v rámci praktické stáži působila jako učitelka předškolních dětí v česko-slovenské škole v Londýně a následně jako asistentka učitele v anglické mateřské a základní škole v Londýně. Práce s dětma mě naplňuje, je pro mě důležité, abych pomohla dětem získat důvěru v sám sebe a neustále je motivovat k objevování světa kolem nich, aby učení bylo hrou, měly kladný vztah k učení, těšily z nově získaných zkušeností a informací. Zkrátka odkrýt na povrch, co v nich je. A v neposlední řadě, abych i já se neustále zdokonalovala a byla dobrou učitelkou.“

Jaclyn Colosi

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

 Vzdělání: VŠ

Ahoj! Já jsem Jaclyn. Narodila jsem se a vyrostla v malém městě v New Yorku v USA. Práce s dětmi mi přináší velkou radost! Získala jsem bakalářský titul v oboru předškolní pedagogiky na Ashworth College v USA a pracovala jsem s dětmi v USA, Keni, Spojených arabských emirátech a Indonésii. Můj pedagogický přístup k dětem je ovlivněn   filozofií vzdělávání od Reggio Emilia. Mým cílem je vytvářet bezpečné prostředí založené na důvěře, vzájemném respektu a hluboké péči jeden o druhého. Věřím, že to vytváří základ pro ideální učení a rozvoj dítěte. Je důležité, aby se děti cítily v bezpečí, přijetí a byly v příjemné atmosféře, kterou učitel vytváří, což pak umožňuje, aby touha pro učení byla podporována s minimálním rozptylováním. 

Carolyn Hart

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

Vzdělání: VŠ

Jsem Američanka a žiji v zahraničí se svým manželem učitelem více než 12 let. Jsem mámou dvou dospělých, kteří vyrostli ve třetích kulturách. Prahu si užíváme pro její bohatou kulturu a kvalitu života. Jsme šestým rokem v Praze po přestávce v USA během pandemie Covid-19.

Do Opalinky přicházím s láskou k malým dětem, abych jim pomohla růst a učit se. Byla jsem v předškolní třídě ve školách v severní Africe, na Středním východě, v USA a Evropě. Děti se mohou učit nejlépe, když se ve škole cítí bezpečně a je o ně postaráno. Mých 8 let výuky dětí z různých částí světa mi pomohlo pochopit, jak vést děti při hře, zatímco se současně učí angličtinu. Dodržuji osvědčené postupy pro malé děti z Velké Británie i USA. Moje oblíbené činnosti jsou zaměřené na gramotnost; čtení knih a vyprávění příběhů. Chápu, že prostředí je třetím učitelem a snažím se, aby třída byla podnětným, klidným místem. Výuka malých dětí je nejvděčnější zkušeností!“

Kaity Bitter

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

 Vzdělání: VŠ

„Ahoj, já jsem Kaity! Pocházím z Kanady a v České republice žiji od roku 2020. Certifikaci TEFL jsem získala v roce 2022 a již sedm let pracuji s dětmi. Učila jsem angličtinu na jazykové škole v Praze a také na individuálních lekcích. Věřím, že když se děti cítí v bezpečí a milované, dějí se kouzla. Chci, aby se každé dítě ve třídě cítilo oceňováno, a aby o něj bylo postaráno, protože právě tehdy dosáhne svého nejvyššího potenciálu. Je pro mě důležité vytvářet u nich nejen pocit bezpečí, ale také motivovat je k učení, vzbuzovat zvídavost. Miluji čtení, umění a diskuse ve třídě. Sledovat pokroky dětí, je pro učitele tak obohacující!“

                Rachel Tevlin

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

Vzdělání: VŠ

Jmenuji se Rachel, pocházím ze Spojených států, narodila jsem se v New Jersey a žila jsem v Londýně, Seattlu a New Yorku a jsem nadšená, že mohu krásnou Prahu nazývat svým novým domovem. Certifikát TEFL a certifikát výuky angličtiny pro děti jsem získala začátkem roku 2023. Mám zkušenosti s prací jako lektor angličtiny pro dospělé, ale mojí vášní je práce s dětmi. Mám několikaletou zkušenost s prací na letních táborech, které byly tou nejpřínosnější pracovní zkušeností, jakou jsem kdy zažila. Baví mě vytvářet prostředí, které nejen napomáhá učení, ale je také zábavné a poutavé, kde se děti cítí povzbuzovány a podporovány. Obzvláště miluji začleňování umění do třídy a jsem nadšená, že budu moci rozvíjet kreativitu a představivost dětí prostřednictvím výtvarných činností a uměleckých projektů. Těším mě, že jsem součástí jejich růstu a učení !

Adriena Sadílková 

Asistentka pedagoga, rodilá mluvčí českého jazyka

 Vzdělání: SŠ

 “ V Opalince vypomáhám již několik let. Když jsem tady začala pracovat, tak mě práce s dětmi, i s těmi nejmenšími, opravdu nadchla, a proto jsem se rozhodla, že bych se chtěla touto cestou nadále ubírat. Mým momentálním cílem je tedy studovat na vysoké škole obor předškolní pedagogika. Miluji sledovat pokroky dětí, smát se s nimi nebo si jen tak povídat. Věřím, že nejdůležitější je se k dětem chovat s respektem a láskou, aby ve školce mohlo být příjemné prostředí. „

Pavlína Šupková 

Učitelka, rodilá mluvčí českého jazyka

 Vzdělání: SŠ

 “ Vystudovala jsem střední pedagogickou školu. Práce s dětmi mě velmi baví, je to krásná práce. Těší mě sledovat jejich pokroky a pomáhat jim v jejich vývoji. Pro mě je důležité rozvíjet jejich fantazii, představivost a kreativitu, hlavně aby se cítily v bezpečí a radostně. Děti jsou pro mě inspirací. „

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Jana Amose Komenského (Šablony IV. pro OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg.číslo je CZ.02.02.XX/00/22_002/0006357). Našim cílem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání. Personální podpora dvojjazyčného asistenta pedagoga, usnadnění přechodu dětí do MŠ a následně do ZŠ.