Tým pro česko-anglický program

Seznamte se se členy našeho týmu. Rodilí mluvčí učí angličtinu formou her a přirozené komunikace. Vaše děti tak získávají náskok před vrstevníky již
v útlém věku.

Elena Šarifová

Jednatelka MŠ

Vzdělání: VŠ

Vždy bylo moji velkou zálibou učit se cizí jazyky, proto jsem vystudovala pedagogickou univerzitu, obor anglický a německý jazyk. Zároveň jsem vždycky tíhla k dětem, sama mám 3 děti, a proto jsem se rozhodla v roce 2005 založit jazykové centrum pro děti předškolního a školního věku. Ze svých zkušeností vím, že čím dřív se dítě začne učit cizí jazyk, tím líp. Děti v tomto období se učí jazyk rychle, nepřemýšlí nad tím jako dospělí. Mým cílem tedy je učit děti cizí jazyk hrou, aby učení probíhalo přirozenou cestou.

Následně po získání mnoho zkušeností s učením jazyka dětí, jsem v roce 2015 založila česko-anglickou mateřskou školu. Je pro mě radost vidět, když dítě začne mluvit nejen jedním cizím jazykem, ale dvěma zároveň. Vím, že velmi klíčovým faktorem jsou učitelé, já vybírám vždy srdcem a nějakou svojí intuicí a musím podotknout, že se mi to daří. Máme skvělý tým učitelek.

Aneta Řezníčková

Ředitelka, učitelka, rodilá mluvčí českého jazyka

Vzdělání: VŠ

Moje celé studium od střední školy až po získání magisterského titulu bylo zaměřené na předškolní vzdělávání. Střední škola mě připravila na práci s dětmi zejména po praktické stránce. Intenzivně jsem pracovala s dětmi v mateřských školách v rámci praxí a vytvářela jsem loutkové představení pro děti, účinkovala jsem v divadelních a hudebních představení pro děti, zapojovala se do pořádání akcí se vzdělávacím charakterem. Vysoká škola mi dala náhled na předškolní vzdělávání daleko v hlubším rozměru. Předškolní období dítěte patří mezi nejklíčovějších etap života dítěte. V tomto období je mozek dítěte nejplastičtější a doslova vše nasává jako houba. Má velký vliv na vztah a úspěšnost v dalším učení na základní škole. Mým cílem tedy je rozvíjet dítě tak, aby dosáhlo své maximální možné úrovně vývoje po stránce psychické, emocionální, fyzické, sociální a také v učení. Zkrátka, aby bylo připravené na povinnou školní docházku. Každý je jedinečný a typický, proto je potřeba i k dětem přistupovat individuálně a respektovat jeho osobnost, a tím upevňovat jeho sebepojetí. Podporovat jejich zvídavost za pomocí otázek a vést je k takovému učení, kde dítě na základě her a aktivní činnosti přichází na informace a získávají zkušenosti bez předávání hotových poznatků. Během studií jsem v letních měsících pomáhala v mateřských školách jako učitelka. V průběhu vysoké školy jsem dále v rámci praktické stáži působila jako učitelka předškolních dětí v česko-slovenské škole v Londýně a následně jako asistentka učitele v anglické mateřské a základní škole v Londýně. Práce s dětma mě naplňuje, je pro mě důležité, abych pomohla dětem získat důvěru v sám sebe a neustále je motivovat k objevování světa kolem nich, aby učení bylo hrou, měly kladný vztah k učení, těšily z nově získaných zkušeností a informací. Zkrátka odkrýt na povrch, co v nich je. A v neposlední řadě, abych i já se neustále zdokonalovala a byla dobrou učitelkou.“

Holly Van Order

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

 Vzdělání: VŠ

Pocházím ze slunného státu Kalifornie, kde jsem studovala a získala dva tituly z matematiky a přírodních věd a sociálního a behaviorálního zdraví. S touhou cestovat a poznávat Evropu jsem přijela studovat do České republiky, získala jsem TEFL certifikaci a zamilovala jsem si Prahu, kterou mohu s radostí nazývat domovem. V mateřských školách učím od roku 2014. Práce s dětma mě baví, pozorovat jejich bezmeznou kreativitu a různé způsoby vidění a chápání světa. Ve volném čase se věnuji procházkám v přírodě, čtu a sleduji filmy.

Carolyn Hart

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

Vzdělání: VŠ

Jsem Američanka a žiji v zahraničí se svým manželem učitelem více než 12 let. Jsem mámou dvou dospělých, kteří vyrostli ve třetích kulturách. Prahu si užíváme pro její bohatou kulturu a kvalitu života. Jsme šestým rokem v Praze po přestávce v USA během pandemie Covid-19.

Do Opalinky přicházím s láskou k malým dětem, abych jim pomohla růst a učit se. Byla jsem v předškolní třídě ve školách v severní Africe, na Středním východě, v USA a Evropě. Děti se mohou učit nejlépe, když se ve škole cítí bezpečně a je o ně postaráno. Mých 8 let výuky dětí z různých částí světa mi pomohlo pochopit, jak vést děti při hře, zatímco se současně učí angličtinu. Dodržuji osvědčené postupy pro malé děti z Velké Británie i USA. Moje oblíbené činnosti jsou zaměřené na gramotnost; čtení knih a vyprávění příběhů. Chápu, že prostředí je třetím učitelem a snažím se, aby třída byla podnětným, klidným místem. Výuka malých dětí je nejvděčnější zkušeností!“

Kaity Bitter

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

 Vzdělání: VŠ

„Ahoj, já jsem Kaity! Pocházím z Kanady a v České republice žiji od roku 2020. Certifikaci TEFL jsem získala v roce 2022 a již sedm let pracuji s dětmi. Učila jsem angličtinu na jazykové škole v Praze a také na individuálních lekcích. Věřím, že když se děti cítí v bezpečí a milované, dějí se kouzla. Chci, aby se každé dítě ve třídě cítilo oceňováno, a aby o něj bylo postaráno, protože právě tehdy dosáhne svého nejvyššího potenciálu. Je pro mě důležité vytvářet u nich nejen pocit bezpečí, ale také motivovat je k učení, vzbuzovat zvídavost. Miluji čtení, umění a diskuse ve třídě. Sledovat pokroky dětí, je pro učitele tak obohacující!“

                Zachary  Moustis

Učitel, rodilý mluvčí anglického jazyka

Vzdělání: VŠ

„Narodil jsem se v Buffalu ve státě New York a vystudoval jsem v Indianě vysokou školu obor komunikace a kultura. Po studiích jsem pracoval jako producent dětských televizních pořadů, koordinátor aktivit pro mimoškolní programy, instruktor plavání a online učitel ESL. V roce 2021 jsem získal certifikát TEFL a začal pracovat v Praze. Pracoval jsem jako učitel na základní a střední škole i jako soukromý učitel pro děti i dospělé. Přináším své znalosti a kreativitu k vytváření dynamických a inspirativních lekcí. Zvláště rád začleňuji hudbu a hry. Věřím, že děti jsou přirozeně zvídavé a zajímají se o svět kolem sebe. Je pro mě důležité vytvořit pro ně bezpečné a výchovné prostředí, ve kterém mohou prosperovat. Ve volném čase rád cestuji, hraji na kytaru, čtu komiksy a s přáteli hraji deskové hry.“

Adriena Sadílková 

Asistentka pedagoga, rodilá mluvčí českého jazyka

 Vzdělání: SŠ

 “ V Opalince vypomáhám již několik let. Když jsem tady začala pracovat, tak mě práce s dětmi, i s těmi nejmenšími, opravdu nadchla, a proto jsem se rozhodla, že bych se chtěla touto cestou nadále ubírat. Mým momentálním cílem je tedy studovat na vysoké škole obor předškolní pedagogika. Miluji sledovat pokroky dětí, smát se s nimi nebo si jen tak povídat. Věřím, že nejdůležitější je se k dětem chovat s respektem a láskou, aby ve školce mohlo být příjemné prostředí. „

Julie Zedníková

Asistentka pedagoga, rodilá mluvčí českého jazyka

 Vzdělání: SŠ

 „Jmenuju se Julie, mé vzdělání se pohybovalo v umělecké sféře, což patří mezi mé cíle, které bych chtěla předávat dětem. Také mám za sebou rok intenzivního studia angličtiny, díky němuž můžu co nejefektivněji spolupracovat s učiteli, kteří jsou rodilými mluvčími anglického jazyka. Práce s dětmi mě naplňuje. Jejich první roky života jsou zásadní a je třeba aby začali v prostředí plném respektu a porozumění. V prostředí, kde mohou být sami sebou a kde hledají své zájmy. To je pro mě nejdůležitější. Jsem na začátku mé pedagogické cesty a plánuji se nadále v této oblasti vzdělávat.
Trávím hodně času venku, často čtu, dělám občas grafiku a ilustrace, maluju a celkově jsem tvořivý člověk.
 „

Lenka Trig 

Asistentka pedagoga, rodilá mluvčí českého jazyka

 Vzdělání: SŠ

 „Jmenuji se Lenka, jsem profesionální chůva a s dětmi pracuji již mnoho let. Ve svých 18 letech jsem poprvé vycestovala za hranice České republiky do Anglie, kde jsem pracovala jako au-pair. Po návratu jsem byla najisto přesvědčená, že v této profesi budu i nadále pokračovat. Mou prioritou byla vždy individuální péče. Začala jsem tedy pracovat jako chůva v českých i smíšených rodinách, kde jsem zajišťovala kompletní péči o děti a drobné domácí práce. Po pár letech  zkušeností v české a česko – anglické školce jsem přišla do Opalinky, která se stala díky přátelské a rodinné atmosféře mým druhým domovem. S dětmi ráda tvořím, zpívám, čtu knihy a dělám Montessori aktivity. Vždy mě okouzlí svou bezprostředností. Jé to nádherná práce, když vidíte jak se děti dokáží rychle učit. Přináší mnoho radostí🙂.  „

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Jana Amose Komenského (Šablony IV. pro OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg.číslo je CZ.02.02.XX/00/22_002/0006357). Našim cílem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání. Personální podpora dvojjazyčného asistenta pedagoga, usnadnění přechodu dětí do MŠ a následně do ZŠ.