ZRUŠENO – Z DŮVODU VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19
 
Milé děti, vážení rodiče,
srdečně vás z
 Milé děti, vážení rodiče,
srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 20.3.2021 mezi 10:00 – 12:00 hod.
Přijďte se k nám podívat, rádi vás provedeme naší školičkou, ukážeme vám prostory, hračky a pomůcky. Budete mít možnost seznámit se s naším denním  programem a našimi pedagogy včetně rodilých mluvčí. Pro vás i vaše děti bude připravený program, zábava i tvořivá dílnička. 
Těšíme se na vás!

Další aktuality z Opalinky

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III. pro OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg.číslo je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022651). Našim cílem je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Personální podpora, společné vzdělávání a rozvoj dětí a žáků ve spolupráci s rodiči/veřejností. Usnadnění přechodu dětí do MŠ a následně do ZŠ.