Od září nově chystáme logopedický kroužek pod vedením Mgr. Petry Majerové.
Děti budou ve skupině, ale i individuálně procvičovat správnou výslovnost. Kroužek je zaměřen na celkový rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování, formulaci myšlenek a podporu přirozeného rozvoje komunikace

Další aktuality z Opalinky

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Jana Amose Komenského (Šablony IV. pro OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg.číslo je CZ.02.02.XX/00/22_002/0006357). Našim cílem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání. Personální podpora dvojjazyčného asistenta pedagoga, usnadnění přechodu dětí do MŠ a následně do ZŠ.