Od září nově chystáme logopedický kroužek pod vedením Mgr. Petry Majerové.
Děti budou ve skupině, ale i individuálně procvičovat správnou výslovnost. Kroužek je zaměřen na celkový rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování, formulaci myšlenek a podporu přirozeného rozvoje komunikace

Další aktuality z Opalinky

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III. pro OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o., reg.číslo je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022651). Našim cílem je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Personální podpora, společné vzdělávání a rozvoj dětí a žáků ve spolupráci s rodiči/veřejností. Usnadnění přechodu dětí do MŠ a následně do ZŠ.