Logopedie

Od září nově chystáme logopedický kroužek pod vedením Mgr. Petry Majerové. Děti budou ve skupině, ale i individuálně procvičovat správnou výslovnost. Kroužek je zaměřen na celkový rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování, formulaci myšlenek a...